Applikationer för arbetslampor och tilläggsinformation

Sunsboy Arbetslampor –  det bästa inom arbetslampor

sovelluskohteita

Sunsboy-miniarbetslampan har redan tillverkats i över 10 år. Arbetslamporna kan i praktiken användas överallt, från fordon till fasta konstruktioner eller i skyddsutrustning. Ljusmönstret är alltid cirkulärt, vilket innebär att det inte finns några begränsningar för monteringen. Den lilla storleken och låga strömförbrukningen gör att flera lampor kan användas samtidigt utan problem med laddning. Lampans vikt är högst 90 gram.

Tillämpningsområden

Skogs- och lantbruk
Fritid och aktiviteter
Entreprenadbruk
Myndigheter och övrig användning

Återförsäljning och referenser

Startax är huvudrepresentant för Sunsboy-produkterna. Sunsboy-arbetslampor finns i alla välutrustade butiker inom branschen. Flera ledande företag inom olika branscher har valt Sunsboy som arbetslampa.